Luật sư từ nước Ả rập. Ả-rập, luật sư trực Tuyến.


Trang - Bộ nền kinh Tế thương Mại Hoà của Lebanon


cũng như các quy định và

Nhiệm vụ của các Nghiên cứu Kinh tế trung Tâm (THEO) là cung cấp cho kỹ thuật và sự hỗ trợ kinh tế đến các Bộ và ngài bộ Trưởng Bao gồm thông tin về tài trợluật thi đấu. cố vấn tàu. các sự kiện. thị trường truy cập xuất đổi các sự kiện khác. và thông tin hữu ích. và dữ liệu Theo sắc lệnh n° cấp vào ngày tháng tư năm về việc lập của Israel tẩy chay Văn phòng cấp sau này.

do đó dưới sự giám sát của các bộ Trưởng của nền kinh Tế và thương Mại.

sức mạnh để cướp tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện quy định pháp luật. nguyên tắc của Israel tẩy chay nuôi của Hội đồng á Rập Giải năm để đảm bảo các ứng dụng của họ để đối mặt với bất kỳ cố gắng từ Israel thù để tiếp cận thị trường của chúng tôi bởi bất kỳ gian lận. giả mạo hay buôn lậu có nghĩa là xem xét rằng tẩy chay của Israel là một trong những hợp pháp và hòa bình phương tiện để bảo vệ chúng tôi. nền kinh tế và tạo điều kiện trao đổi thương mại. và xuất nhập khẩu giữa Lebanon và cả thế giới. bằng cách tăng cường sự hợp tác và phối hợp của chính quyền và các Bộ nền kinh Tế và thương Mại để thực hiện quá trình tẩy chay.