Thánh tháng chuẩn bị trong nước Ả rập lấn át bởi kinh tế chậm