Kinh doanh hướng Dẫn viên văn Hóa ở châu Phi Nước Ả rập

Gói này bao gồm văn Hóa kinh Doanh nghi Thức hướng Dẫn trong mười quan trọng nhất ở châu Phi Nước Ả rập: Mỗi Quốc gia hướng Dẫn cung cấp thông tin chi tiết về các sự kiện quan Trọng Môi trường kinh Doanhthương lượng chiến Lược kinh Doanh văn Hóa Hải quan nghi Thức và các trang web cần thiết. Ngay lập tức sau khi thanh toán có được thực hiện. chúng tôi sẽ gửi email cho bạn có chứa các văn Hóa kinh Doanh và nghi Thức hướng Dẫn trong mười Phi Nước Ả rập. Gói này có chứa thông tin chi tiết cho việc kinh doanh trong mười Phi nước Ả rập Mỗi Quốc gia hướng Dẫn cung cấp.